Wonder Woman

5 Movies
3 Dec 2017 - 8:05pm

Diana သည္ အေမဇုန္ကၽြန္း ေပၚက မင္းသမီးတစ္ပါး ျဖစ္သည္။ ဇနက် နတ္ဘုရား ဖန္တီးခဲ့ေသာ သူတုိ႔ ကၽြန္းသူမ်ား အားလုံးသည္ နတ္ဘုရား၏ သားေတာ္Zeus ၏ ရန္မွ ကမၻာကုိကယ္တင္ရန္ ရွိေန ၾကသည္။ တစ္ေန႔ ဂ်ာမန္တပ္ဖြဲ႕၏ လက္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ႀကဳိးစား ေသာ ၿဗိတိသွ် သူလွ်ဳိ Ares သည္ ေလယာဥ္ပ်က္က်ၿပီး ကၽြန္းေပၚ ေရာက္ လာသည္။  Steve ၏ ေျပာျပခ်က္ မ်ားျဖင့္ ကမၻာ့ႀကီးတြင္ ပစ္ခတ္မႈ မ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္း  သိခဲ့ရသည္။စစ္ျဖစ္ရျခင္းသည္ Steve ၏လက္ခ်က္ ျဖစ္မည္ဟု ထင္ခဲ့ၿပီး ကၽြန္းမွ ထြက္ ခြာရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီးSteve ႏွင့္အတူ လုိက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ Steve အား ရွာရန္ စစ္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ေတာ့သည္။