Inside Man

AXN
2 Oct 2017 - 6:10pm

ရဲစံုစမ္းေရးမွဴးတစ္ဦး (ဒင္ဇယ္လ္ ၀ါရွင္တန္) ဟာ တင္းမာ ေနတဲ့ ဓားစာခံအက်ပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းဖို႔ ၪာဏ္မ်ားတဲ့ ဘဏ္ဓားျပတစ္ဦး (ကလိုက္ဗ္အို၀င္) နဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနရတယ္။ ဒီအက်ပ္အတည္းထဲကို အသိရခက္ၿပီး လွ်ဳိ႕၀ွက္အၾကံအစည္ တစ္ခု ရွိေနတဲ့ ၾသဇာအာဏာရွိ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ (ဂ်ဳိဒီေဖာ္စတာ) ၀င္ေရာက္လာတဲ့အခါ အဆံုးစြန္ေသာ အေန အထားကို ထိုးေဖာက္ေက်ာ္လႊားဖို႔ ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။