ပြင့္လင္းျမင္သာ ရင္ခုန္ပါ

5 ThuKhuma
17 Jul 2017 - 7:25pm
တခ်ိဳ႕မိန္းကေလးေတြလို အလွအပေတြနဲ႔ အခ်ိန္ကုန္ေနတဲ့အခ်ိန္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမရွိဘဲ အလုပ္တစ္ခုတည္းကို အာ႐ံုစိုက္ၿပီး အခ်ိန္ကုန္လာခဲ့တဲ့ ျမဘုဏ္းလူ။ အမွတ္မထင္ ေတြ႕ဆံုမႈတစ္ခုေၾကာင့္ အခ်စ္ကို နားလည္လာတဲ့ သူေဌးသားေလး ဆည္ဆာတိုး။ ဆည္ဆာတိုးမွာက လူႀကီးခ်င္း သေဘာတူထားတဲ့ ငယ္သူငယ္ခ်င္း မိုးေလး။ မိုးေလးနဲ႔ ျမဘုဏ္းလူတုိ႔ ႏွစ္ေယာက္ ၾကားက အႏိုင္မခံခ်င္၊ အႏိုင္ရလိုစိတ္ေတြနဲ႔ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈေတြၾကားမွာ ဓားစာခံ ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ ဆည္ဆာတိုး။ သူတို႕သံုးေယာက္ရဲ႕ သံုးပြင့္ဆိုင္ အခ်စ္ဇာတ္လမ္း လွပႏိုင္ပါ့မလားဆိုတာ ...