စီအက္စ္အိုင္၊ နယူးေယာက္ - အတြဲ ၅

ၾသဂုတ္၊ တနလၤာမွ ေသာၾကာေန႔၊ ည ၉ နာရီ။ကိစၥမ်ားေျမာင္ လူတို၊႔ေဘာင္တြင္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ တည္းဟူေသာ အ၀ိဇၨာ အေမွာင္တိုက္ ဖံုးလႊမ္း၍ အခ်င္းခ်င္းလွည္စား အေကာက္ၾကံမႈ မ်ားျပားလြန္းၿပီး လုယက္မႈ၊ အေကာက္ၾကံမႈ၊ မတရားျပဳက်င့္မႈ၊ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္။ ၪာဏ္နီၪာဏ္နက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးသံုးကာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္။ နယူးေယာက္ စီအက္စ္အိုင္ဌာနမွ စံုေထာက္ မက္ေတလာႏွင့္အဖြဲ႕၏ အေရျပားတစ္စ၊ ေသြးတစ္စက္၊ ေထာက္ကြက္ တစ္ခုကို အေျခတည္၍ အမႈမွန္ေပၚေအာင္ ေရကုန္ေရခန္း ႀကိဳးပမ္းၾကပံုမ်ားကို ၪာဏ္ကစားရင္း ႐ႈစားရမည့္ စံုေထာက္ဇာတ္လမ္းတြဲ ျဖစ္သည္။