Forever Group Sports Day

Forever Group Co.,Ltd ၏ ဌာနအသီးသီးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ကစားၾကသည့္ Forever Group Sports Day 2017 အခမ္းအနားကုိ ၂၀၁၇ ခုနွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၇)ရက္ေန႕ ၊နံနက္ (၆)နာရီမွ (၁၀)နာရီအထိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ က်ိဳကၠဆံအားကစားကြင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႕ပါသည္။