ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္တြင္ ဆီမီး ၁၀၀၀ ႏွင့္ ပန္းေစတီကပ္လွဴျခင္း

၁၂-၁၀-၂၀၁၆ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔အထိမ္းအမွတ္အေနျဖင့္ ၀န္ထမ္းမိသားစုမ်ားစုေပါင္း၍ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္တြင္ ဆီမီး ၁၀၀၀ ႏွင့္ ပန္းေစတီကပ္လွဴပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။